สมาชิกทีมงานไบโอทัช

ที่สถาบันความงาทนานาชาติไบโอทัช

ณัฐิยาพร เลิศประสิทธิ์

ผู้จัดการสถาบันและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน
ผู้ให้บริการที่ยอดเยี่ยม
ผู้ให้บริการลูกค้า

Read More »

ธิดา วิวรรธน์ธาดา

ฉันชื่อ ธิดา วิวรรธน์ธาดา เป็นกรรมการผู้จัดการอาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ PMU ที่ได้รับการรับรอง!

Read More »

ธานี วัชรพรโสภณ เชาว์

ผมชื่อ ธานีวัชราภรณ์โสภณ เป็นผู้อำนวยการด้านตราสินค้าของ SEA อาจารย์ผู้ฝึกสอนหลักสูตร Bloodborne Pathogens โดย OSHA ผู้เชี่ยวชาญด้านเม็ดสีและผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้ผลิตภัณฑ์

Read More »