สมาชิกทีมงานไบโอทัช

ที่สถาบันความงาทนานาชาติไบโอทัช

Managing Director

ธิดา วิวรรธน์ธาดา

ฉันชื่อ ธิดา วิวรรธน์ธาดา เป็นกรรมการผู้จัดการอาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ PMU ที่ได้รับการรับรอง!

Read More »

ธานี วัชรพรโสภณ เชาว์

ผมชื่อ ธานีวัชราภรณ์โสภณ เป็นผู้อำนวยการด้านตราสินค้าของ SEA อาจารย์ผู้ฝึกสอนหลักสูตร Bloodborne Pathogens โดย OSHA ผู้เชี่ยวชาญด้านเม็ดสีและผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้ผลิตภัณฑ์

Read More »