Bloodborne Pathogens (ที่ได้รับอนุญาตจากสหรัฐอเมริกา)

Bloodborne Pathogens Course คืออะไร?

คลาสนี้สำหรับผู้สนใจ ช่างสักคิ้ว ช่างความงามทุกสาขา เพื่อมาตรฐานสากล…ขอให้ทุกท่านอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะ

หากคุณ คือ คนที่ให้ความสำคัญกับความสวยมาพร้อมความปลอดภัย คลาสนี้เหมาะที่สุดเพื่อมาตรฐานสากล…สถาบันได้รับลิขสิทธิ์เฉพาะจากอเมริกา IBBA & Biotouch International ซึ่งสอนให้ความรู้มาแล้วกว่า 1000 คน ทั่วเอเชีย Bloodborne Pathogens Course พร้อมใบประกาศตัวจริง จากสหรัฐอเมริกา 2 ธันวาคมนี้

Bloodborne Pathogens 🇺🇸🇺🇸
Safety is no accident…It is a choice you make. ความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องบังเอิญ…มันเกิดจากการเลือกและความตั้งใจที่จะทำให้มันเกิดขึ้นนะคะ !!!

ในปัจจุบัน เทคนิคงานสักเกิดขึ้นมากมาย เก่าไปใหม่มา เหมือนเทรนด์ของแฟชั่น มาแล้วก็ตกยุคกันไป  แต่มีเพียง 1 เทคนิคที่ไม่เคยตกยุค ไม่เคยหายไปจากวงการ หรือเอ้าท์ นั่น คือ เทคนิคของความปลอดภัย เทคนิคที่สำคัญและเป็นอมตะ เทคนิคที่ช่วยป้องกันตัวของช่างเอง ครอบครัว ลูกค้าจากเชื้อโรคที่อันตรายที่สุด ที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม

●● หลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเลือด (Blood borne Pathogens course) จากสถาบัน OSHA สหรัฐอเมริกา เป็นหลักสูตรที่ผู้ประกอบกิจการงานสักระดับสากลทุกท่านจะต้องได้รับการอบรม เพื่อเป็นตัวการันตรีความเข้าใจในการทำงานเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเลือด เชื้อโรค ของช่างสักมืออาชีพระดับสากลต้องมี !!!..กระทรวงสาธาณะสุขสากลให้ความสำคัญมาก ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเลือดทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการสอบเพื่อรับใบประกาศมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเลือด (Blood borne Pathogens course)

●● ผู้เข้าอบรมจะได้การเรียนรู้ทุกหัวข้ออย่างละเอียด ทั้งในเรื่องของกฎหมายการประกอบธุรกิจ มาตรฐานความปลอดภัยของร้านสัก ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบปลอดดเชื้อ ขั้นตอนการกำจัดและลดความเสี่ยงของผู้ให้บริการและรับบริการ รวมถึงขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรการสอบเพื่อรับใบประกาศมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเลือด (Blood borne Pathogens course) จากสถาบัน OSHA สหรัฐอเมริกา

 • การเรียนรู้ความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ การตัดวงจรการส่งผ่านเชื้อโรค
 • กฏหมายในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสักเจาะผิวหนัง
 • มาตรฐานความปลอดภัยในร้านสัก การจัดพื้นที่ทำงาน การวางแผนในการกำจัดขยะติดเชื้อ
 • ขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างปลอดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผู้เข้าสอบจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ การประกอบอาชีพอย่างถูกต้องในระดับมาตรฐานสากล สร้างความเหนือชั้นในอาชีพ​

ข้อมูลหลักสูตร:

 • การเรียนรู้ความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ การตัดวงจรการส่งผ่านเชื้อโรค
 • กฏหมายในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสักเจาะผิวหนัง
 • มาตรฐานความปลอดภัยในร้านสัก การจัดพื้นที่ทำงาน การวางแผนในการกำจัดขยะติดเชื้อ
 • ขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างปลอดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ:

 • รับใบรับรองจากกลุ่ม The Body Art Training

ทำไมคุณควรเลือกไบโอทัช?

 • ไบโอทัช คืออันดับหนึ่งในผู้นำและผู้เชียวชาญในด้านนวัตกรรมการแต่งหน้ากึงถาวร (ฝังสี) ที่ได้คิดค้นหลักสูตรและพัฒนาการสอนทัวโลกมามากกว่า 40 ปี
 • ไบโอทัช ผลิตช่างสักที่มีคุณภาพมากกว่า 100,000 คนทั่วโลก
 • ไบโอทัช ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานข้อกำหนดต่าง ๆ และรับรองโดยกรมสาธารณสุขเมืองลอสแอนเจลิส ที่สหรัฐอเมริกา
 • ไบโอทัช ทุกหลักสูตรการสอนมีการให้ความรูู้และข้อมูลแก่ช่างทุกท่าน ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อร่างกายมุษย์ เพราะความสวยต้องมาคู่กับความปลอดภัย
 • ไบโอทัช ผลิตภัณฑ์ของไบโอทัชทุกผลิตภัณฑ์ได้มีการทำประกันสินค้าต่อผู้บริโภค ซึ่งที่อเมริกาให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
 • ไบโอทัช ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเข็ม ใบมีด สี บาล์มบำรุง ได้ผ่านการฆ่าเชื้อในห้องคลีนรูม มีวันผลิตและวันหมดอายุชัดเจนที่ข้างผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น
 • ไบโอทัช ทุกผลิตภัณฑ์ของไบโอทัชได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสุขภาพความปลอดภัยและการป้องกันสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (CE)
 • ไบโอทัช สี ของไบโอทัชได้ผ่านการรับรองโดยกรมควบคุมเครื่องสำอาง ทั้งในอเมริกา และ ยุโรป
 • สี ของไบโอทัชผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกา
 • สี ของไบโอทัชเป็นสีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านของการใช้งานและการเก็บรักษา
 • อาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านได้ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องตามกฏหมายและระเบียนการของไบโอทัชอเมริกา

หลักสูตรนี้
กี่วัน?

หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 1  วัน

หลักสูตรนี้
มีราคาเท่าไหร่?

หลักสูตรนี้มีราคา 6,800 บาท

เรื่องน่ารู้
ที่ควรรู้

หลักสูตร Bloodborne Pathogens course จาก OSHA สหรัฐอเมริกาเป็นหลักสูตรที่ผู้ประกอบการสักนานาชาติทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อรับประกันความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเลือดเชื้อโรค ฯลฯ !!! กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเลือดทุกคนที่จะต้องเข้าร่วมและผ่านการตรวจสอบและเพื่อรับหลักสูตร Bloodborne Pathogens

คุณจะเรียนอะไรบ้างในแต่ละวัน

วันที่ 1:ช่วงเช้า

ตั้งแต่ 09:30 น. - 13:00 น. คุณจะได้รับ "Essential Training" ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ บริษัท ของ Biotouch หลักสูตรที่เราสอนผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ทุกอย่างเกี่ยวกับความปลอดภัยกฎระเบียบของรัฐบาลและมาตรฐานสากล

วันที่ 1: ช่วงบ่าย

หลังจาก "Essential Training" คุณจะได้รับประทานอาหารกลางวันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังอาหารกลางวันคุณจะได้เรียนรู้มาตรฐาน Bloodborne Pathogens (29 CFR 1910.1030), การเรียนรู้ความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ การตัดวงจรการส่งผ่านเชื้อโรค, กฏหมายในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสักเจาะผิวหนัง, มาตรฐานความปลอดภัยในร้านสัก การจัดพื้นที่ทำงาน การวางแผนในการกำจัดขยะติดเชื้อ, ขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างปลอดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมหลังจากที่คุณผ่านการสอบคุณจะได้รับใบรับรองจากกลุ่มการฝึกอบรมศิลปะร่างกาย
Biotouch Slider II
Biotouch III
Biotouch iV
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Biotouch Slider II
Biotouch III
Biotouch iV
previous arrow
next arrow

แกลเลอรี่ภาพ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Permanent Makeup for Professional course

หลักสูตรสำหรับผู้ที่เป็นช่าง มีพื้นฐานในงานสัก หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในงานสักมาแล้วต้องการอัพเดตเทคนิคขั้นสูง
ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับชุดเครื่องสักรุ่น Silvera Machine kit และเรียนรู้วิธีใช้งานอย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม