Bloodborne Pathogens (ที่ได้รับอนุญาตจากสหรัฐอเมริกา)

Bloodborne Pathogens Course คืออะไร?

คลาสนี้สำหรับผู้สนใจ ช่างสักคิ้ว ช่างความงามทุกสาขา เพื่อมาตรฐานสากล…ขอให้ทุกท่านอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะ

หากคุณ คือ คนที่ให้ความสำคัญกับความสวยมาพร้อมความปลอดภัย คลาสนี้เหมาะที่สุดเพื่อมาตรฐานสากล…สถาบันได้รับลิขสิทธิ์เฉพาะจากอเมริกา IBBA & Biotouch International ซึ่งสอนให้ความรู้มาแล้วกว่า 1000 คน ทั่วเอเชีย Bloodborne Pathogens Course พร้อมใบประกาศตัวจริง จากสหรัฐอเมริกา 2 ธันวาคมนี้

Bloodborne Pathogens 🇺🇸🇺🇸
Safety is no accident…It is a choice you make. ความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องบังเอิญ…มันเกิดจากการเลือกและความตั้งใจที่จะทำให้มันเกิดขึ้นนะคะ !!!

ในปัจจุบัน เทคนิคงานสักเกิดขึ้นมากมาย เก่าไปใหม่มา เหมือนเทรนด์ของแฟชั่น มาแล้วก็ตกยุคกันไป  แต่มีเพียง 1 เทคนิคที่ไม่เคยตกยุค ไม่เคยหายไปจากวงการ หรือเอ้าท์ นั่น คือ เทคนิคของความปลอดภัย เทคนิคที่สำคัญและเป็นอมตะ เทคนิคที่ช่วยป้องกันตัวของช่างเอง ครอบครัว ลูกค้าจากเชื้อโรคที่อันตรายที่สุด ที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม

●● หลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเลือด (Blood borne Pathogens course) จากสถาบัน OSHA สหรัฐอเมริกา เป็นหลักสูตรที่ผู้ประกอบกิจการงานสักระดับสากลทุกท่านจะต้องได้รับการอบรม เพื่อเป็นตัวการันตรีความเข้าใจในการทำงานเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเลือด เชื้อโรค ของช่างสักมืออาชีพระดับสากลต้องมี !!!..กระทรวงสาธาณะสุขสากลให้ความสำคัญมาก ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเลือดทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการสอบเพื่อรับใบประกาศมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเลือด (Blood borne Pathogens course)

●● ผู้เข้าอบรมจะได้การเรียนรู้ทุกหัวข้ออย่างละเอียด ทั้งในเรื่องของกฎหมายการประกอบธุรกิจ มาตรฐานความปลอดภัยของร้านสัก ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบปลอดดเชื้อ ขั้นตอนการกำจัดและลดความเสี่ยงของผู้ให้บริการและรับบริการ รวมถึงขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรการสอบเพื่อรับใบประกาศมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเลือด (Blood borne Pathogens course) จากสถาบัน OSHA สหรัฐอเมริกา

 • การเรียนรู้ความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ การตัดวงจรการส่งผ่านเชื้อโรค
 • กฏหมายในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสักเจาะผิวหนัง
 • มาตรฐานความปลอดภัยในร้านสัก การจัดพื้นที่ทำงาน การวางแผนในการกำจัดขยะติดเชื้อ
 • ขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างปลอดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผู้เข้าสอบจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ การประกอบอาชีพอย่างถูกต้องในระดับมาตรฐานสากล สร้างความเหนือชั้นในอาชีพ​

ข้อมูลหลักสูตร:

 • การเรียนรู้ความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ การตัดวงจรการส่งผ่านเชื้อโรค
 • กฏหมายในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสักเจาะผิวหนัง
 • มาตรฐานความปลอดภัยในร้านสัก การจัดพื้นที่ทำงาน การวางแผนในการกำจัดขยะติดเชื้อ
 • ขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างปลอดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ:

 • รับใบรับรองจากกลุ่ม The Body Art Training

ทำไมคุณควรเลือกไบโอทัช?

 • ไบโอทัช คืออันดับหนึ่งในผู้นำและผู้เชียวชาญในด้านนวัตกรรมการแต่งหน้ากึงถาวร (ฝังสี) ที่ได้คิดค้นหลักสูตรและพัฒนาการสอนทัวโลกมามากกว่า 40 ปี
 • ไบโอทัช ผลิตช่างสักที่มีคุณภาพมากกว่า 100,000 คนทั่วโลก
 • ไบโอทัช ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานข้อกำหนดต่าง ๆ และรับรองโดยกรมสาธารณสุขเมืองลอสแอนเจลิส ที่สหรัฐอเมริกา
 • ไบโอทัช ทุกหลักสูตรการสอนมีการให้ความรูู้และข้อมูลแก่ช่างทุกท่าน ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อร่างกายมุษย์ เพราะความสวยต้องมาคู่กับความปลอดภัย
 • ไบโอทัช ผลิตภัณฑ์ของไบโอทัชทุกผลิตภัณฑ์ได้มีการทำประกันสินค้าต่อผู้บริโภค ซึ่งที่อเมริกาให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
 • ไบโอทัช ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเข็ม ใบมีด สี บาล์มบำรุง ได้ผ่านการฆ่าเชื้อในห้องคลีนรูม มีวันผลิตและวันหมดอายุชัดเจนที่ข้างผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น
 • ไบโอทัช ทุกผลิตภัณฑ์ของไบโอทัชได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสุขภาพความปลอดภัยและการป้องกันสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (CE)
 • ไบโอทัช สี ของไบโอทัชได้ผ่านการรับรองโดยกรมควบคุมเครื่องสำอาง ทั้งในอเมริกา และ ยุโรป
 • สี ของไบโอทัชผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกา
 • สี ของไบโอทัชเป็นสีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านของการใช้งานและการเก็บรักษา
 • อาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านได้ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องตามกฏหมายและระเบียนการของไบโอทัชอเมริกา

หลักสูตรนี้
กี่วัน?

หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 1  วัน

หลักสูตรนี้
มีราคาเท่าไหร่?

หลักสูตรนี้มีราคา 6,800 บาท

เรื่องน่ารู้
ที่ควรรู้

หลักสูตร Bloodborne Pathogens course จาก OSHA สหรัฐอเมริกาเป็นหลักสูตรที่ผู้ประกอบการสักนานาชาติทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อรับประกันความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเลือดเชื้อโรค ฯลฯ !!! กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเลือดทุกคนที่จะต้องเข้าร่วมและผ่านการตรวจสอบและเพื่อรับหลักสูตร Bloodborne Pathogens

คุณจะเรียนอะไรบ้างในแต่ละวัน

วันที่ 1:ช่วงเช้า

ตั้งแต่ 09:30 น. - 13:00 น. คุณจะได้รับ "Essential Training" ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ บริษัท ของ Biotouch หลักสูตรที่เราสอนผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ทุกอย่างเกี่ยวกับความปลอดภัยกฎระเบียบของรัฐบาลและมาตรฐานสากล

วันที่ 1: ช่วงบ่าย

หลังจาก "Essential Training" คุณจะได้รับประทานอาหารกลางวันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังอาหารกลางวันคุณจะได้เรียนรู้มาตรฐาน Bloodborne Pathogens (29 CFR 1910.1030), การเรียนรู้ความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ การตัดวงจรการส่งผ่านเชื้อโรค, กฏหมายในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสักเจาะผิวหนัง, มาตรฐานความปลอดภัยในร้านสัก การจัดพื้นที่ทำงาน การวางแผนในการกำจัดขยะติดเชื้อ, ขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างปลอดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมหลังจากที่คุณผ่านการสอบคุณจะได้รับใบรับรองจากกลุ่มการฝึกอบรมศิลปะร่างกาย
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

แกลเลอรี่ภาพ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Permanent Makeup for Professional course

หลักสูตรสำหรับผู้ที่เป็นช่าง มีพื้นฐานในงานสัก หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในงานสักมาแล้วต้องการอัพเดตเทคนิคขั้นสูง
ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับชุดเครื่องสักรุ่น Silvera Machine kit และเรียนรู้วิธีใช้งานอย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม