สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพระโขนง

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพระโขนง
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพระโขนง

ทางเลือกสู่ไบโอทัชประเทศไทย ..

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพระโขนง

จากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพระโขนง

  • เดิน 11-12 นาทีสู่ไบโอทัชประเทศไทย
  • (950m จากไบโอทัชประเทศไทยเท่านั้น)
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพระโขนง

จากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพระโขนง

  • ขับรถ 6 นาทีถึงไบโอทัชประเทศไทย
  • (2.1km จาก Biotouch ประเทศไทยเท่านั้น)

รถไฟฟ้าบีทีเอสมาทุก ๆ 7 นาทีทุกสถานี