สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเอกมัย

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเอกมัย
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเอกมัย

ตัวเลือกเพื่อไปที่ไบโอทัชประเทศไทย ..

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเอกมัย

จากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเอกมัยถึงไบโอทัชประเทศไทย

  • เดินไป Biotouch Thailand 11 นาที
  • (900m ไป Biotouch ประเทศไทยเท่านั้น)
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเอกมัย

จากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเอกมัยถึงไบโอทัชประเทศไทย

  • ขับรถ 6-9 นาทีถึงไบโอทัชประเทศไทย
  • (2.0 กม. ไปยังไบโอทัชประเทศไทยเท่านั้น)

รถไฟฟ้าบีทีเอสมาทุก 7 นาทีถึงทุกสถานี