มารู้จักกับนักเรียนไบโอทัชกัน

.

นักเรียนไบโอทัชปี 2559

มาพบกับว่านักเรียนของไบโอทัชในปี 2559!

นักเรียนไบโอทัชปี 2560

มาพบกับว่านักเรียนของไบโอทัชในปี 2560!

นักเรียนไบโอทัชปี 2561

มาพบกับว่านักเรียนของไบโอทัชในปี 2561!

นักเรียนไบโอทัชปี 2562

มาพบกับว่านักเรียนของไบโอทัชในปี 2562!

นักเรียนไบโอทัชปี 2563

มาพบกับว่านักเรียนของไบโอทัชในปี 2563!

นักเรียนไบโอทัชปี 2564

มาพบกับว่านักเรียนของไบโอทัชในปี 2564!

นี่คือวิธีที่เรา ทำงาน สอน เป็น