Areola Micropigmentation Course (September 23, 2019)

Areola Micropigmentation Course (September 23, 2019)

คือหลักสูตรการสร้างฐานลานนมและการฝังสีฐานลานนมอมชมพู เทคนิคจากอเมริกาที่ทั่วโลกให้การยอมรับรวมถึงโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตาม
การเนรมิตให้ผู้หญิงที่มีฐานลานนมที่คล้ำ ดำ มีสีที่น้ำตาลสว่างขึ้นหรือสามารถที่จะทำให้สีดูอมชมพู ให้ผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเองก็ตามกลับมามีความมั่นใจ