Feather Touch Course (September 26-27, 2019)

Feather Touch Course (September 26-27, 2019)

การสักคิ้ว 3 มิตินั้นคือการสร้างเส้นคิ้วขึ้นมาเปรียบเสมือนขนคิ้วจริง เส้นคิ้วเรียงสวย ทำให้ดูเป็นธรรมชาติและนุ่มกลืนไปกับขนคิ้วจริง
เหมาะสำหรับท่านที่มีขนคิ้วบ้างแล้ว ต้องการให้คิ้วมีรูปทรงที่สวยงาม ดูหนาขึ้นและเส้นขนเรียงสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

Feather Touch Course (February 8-9, 2019)

นักเรียนของเรา (2019)

การสักคิ้ว 3/6 มิตินั้นคือการสร้างเส้นคิ้วขึ้นมาเปรียบเสมือนขนคิ้วจริง เส้นคิ้วเรียงสวย ทำให้ดูเป็นธรรมชาติและนุ่มกลืนไปกับขนคิ้วจริง
เหมาะสำหรับท่านที่มีขนคิ้วบ้างแล้ว ต้องการให้คิ้วมีรูปทรงที่สวยงาม ดูหนาขึ้นและเส้นขนเรียงสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

Feather Touch eyebrow 3HD/6HD course

Feather Touch eyebrow 3HD/6HD course

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนการสร้างเส้นขนคิ้วขั้นสูงขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติ
หรือที่เรียกว่า “Microblading 3HD/6HD” การทำคิ้วลายเส้นแบบ3มิติ 6มิติ นั้นเอง