Royal Olive and Brownie for Feather Touch Eyebrow

การสักคิ้ว 3/6 มิตินั้นคือการสร้างเส้นคิ้วขึ้นมาเปรียบเสมือนขนคิ้วจริง เส้นคิ้วเรียงสวย ทำให้ดูเป็นธรรมชาติและนุ่มกลืนไปกับขนคิ้วจริง

สี True Night สำหรับการสักคิ้วลายเส้น

การสักคิ้ว 3/6 มิตินั้นคือการสร้างเส้นคิ้วขึ้นมาเปรียบเสมือนขนคิ้วจริง เส้นคิ้วเรียงสวย ทำให้ดูเป็นธรรมชาติและนุ่มกลืนไปกับขนคิ้วจริง
การสักคิ้วให้ลายเส้นของขนคิ้วเลียนแบบองศาคิ้วของแต่ละคนให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด จะช่วยให้ใบหน้าของคุณดูมีมิติมากยิ่งขึ้น

คิ้วธรรมชาติในวันที่ 14 มีนาคม 2019

การสักคิ้ว 6/3 มิตินั้นคือการสร้างเส้นคิ้วขึ้นมาเปรียบเสมือนขนคิ้วจริง เส้นคิ้วเรียงสวย ทำให้ดูเป็นธรรมชาติและนุ่มกลืนไปกับขนคิ้วจริง
การสักคิ้วให้ลายเส้นของขนคิ้วเลียนแบบองศาคิ้วของแต่ละคนให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด จะช่วยให้ใบหน้าของคุณดูมีมิติมากยิ่งขึ้น

สี True Cocoa และ Medium Ash สำหรับการสักคิ้วลายเส้น

การสักคิ้ว 3 และ 6 มิตินั้นคือการสร้างเส้นคิ้วขึ้นมาเปรียบเสมือนขนคิ้วจริง เส้นคิ้วเรียงสวย ทำให้ดูเป็นธรรมชาติและนุ่มกลืนไปกับขนคิ้วจริง

การสักคิ้วลายเส้น 3/6มิติ

การสักคิ้ว 3/6 มิตินั้นคือการสร้างเส้นคิ้วขึ้นมาเปรียบเสมือนขนคิ้วจริง เส้นคิ้วเรียงสวย ทำให้ดูเป็นธรรมชาติและนุ่มกลืนไปกับขนคิ้วจริง
เหมาะสำหรับท่านที่มีขนคิ้วบ้างแล้ว ต้องการให้คิ้วมีรูปทรงที่สวยงาม ดูหนาขึ้นและเส้นขนเรียงสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

สี Royal Olive และ Brown สำหรับการสักคิ้วลายเส้น

การสักคิ้วลายเส้น นั้นคือการสร้างเส้นคิ้วขึ้นมาเปรียบเสมือนขนคิ้วจริง เส้นคิ้วเรียงสวย ทำให้ดูเป็นธรรมชาติและนุ่มกลืนไปกับขนคิ้วจริง
เหมาะสำหรับท่านที่มีขนคิ้วบ้างแล้ว ต้องการให้คิ้วมีรูปทรงที่สวยงาม ดูหนาขึ้นและเส้นขนเรียงสวยอย่างเป็นธรรมชาติ
จะช่วยให้ใบหน้าของคุณดูมีมิติมากยิ่งขึ้น ทั้งในเวลาหลับหรือเวลาตื่น แถมยังประหยัดเวลาในการแต่งหน้า ไม่ต้องเขียนคิ้วอีกต่อไป