สี True Night และ Asian Brown สำหรับการสักคิ้วผสม

การสักคิ้วผสม เป็นการสักคิ้วที่ผสมผสานระหว่างการใช้เครื่องสักและการสร้างขนคิ้วจริงด้วยใบมีด
เพื่อการสร้างมิติของคิ้วในการไล่สีจากหางคิ้วจนถึงหัวคิ้วและผสมผสานการสร้างเส้นเลียนแบบเส้นขนคิ้วจริงบริเวณหัวคิ้วด้วยใบมีด
เพื่อเพิ่มความหนาให้กับหัวคิ้ว เทคนิคนี้จะช่วยให้คิ้วดูสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ และมีมิติมากยิ่งขึ้น