การสักไรผม (Scalp Care Micro-Pigmentation)

การสักไรผม (Scalp Care Micro-Pigmentation)

การสักไรผม เทคนิคใหม่ล่าสุดในวงการ PMU นวัตกรรมสำหรับการแก้ปัญหาคนที่สูญเสียผม โดยการจำลองรากขนให้ดูหนาขึ้น