Front Casing for Mosaic machine

฿90

Front casting, Mosaic machine, ราคาสำหรับ 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 90 บาท

Front casting, Mosaic machine, ราคาสำหรับ 1 กล่อง/10ชิ้น ราคากล่องละ 850 บาท

รหัสสินค้า: MFC หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Front casting หรือ ปลอกหุ้มเครื่องสีดำ สำหรับเครื่องรุ่น Mosaic

คุณสมบัติ: เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเลือดและน้ำเหลือง

ผลิตใช้แล้วทิ้ง 1 ชิ้นใช้สำหรับ 1 ท่านเท่านั้น