ณัฐิยาพร เลิศประสิทธิ์

About me

  • ผู้จัดการสถาบันและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน
  • ผู้ให้บริการที่ยอดเยี่ยม
  • ผู้ให้บริการลูกค้า

ฉันได้รับการรับรอง

เพิ่มเติมเกี่ยวกับฉัน

สมาชิก Biotouch ..

ธานี วัชรพรโสภณ เชาว์

ผมชื่อ ธานีวัชราภรณ์โสภณ เป็นผู้อำนวยการด้านตราสินค้าของ SEA อาจารย์ผู้ฝึกสอนหลักสูตร Bloodborne Pathogens โดย OSHA ผู้เชี่ยวชาญด้านเม็ดสีและผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้ผลิตภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อฉัน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวฉันเอง คลาสเรียนหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ .. !