เกี่ยวกับฉัน

  • ซีอีโอของ สถาบันไบโอทัช ในประเทศ ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ สิงคโปร์
    ซีอีโอ และ อาจารย์ Bloodborne Pathogens & Body Art Training group (Asia) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน Bloodborne Pathogens ขององค์การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสหรัฐอเมริกา
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านเม็ดสี
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้ผลิตภัณฑ์

ฉันได้รับการรับรองใน..

เพิ่มเติมเกี่ยวกับฉัน

สมาชิก Biotouch ..

ธานี วัชรพรโสภณ เชาว์

ผมชื่อ ธานีวัชราภรณ์โสภณ เป็นผู้อำนวยการด้านตราสินค้าของ SEA อาจารย์ผู้ฝึกสอนหลักสูตร Bloodborne Pathogens โดย OSHA ผู้เชี่ยวชาญด้านเม็ดสีและผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้ผลิตภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อฉัน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวฉันเองชั้นเรียนหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ .. !