เกี่ยวกับฉัน

 • CEO of Biotouch International Beauty Institute in Thailand , Philippines , Vietnam and Singapore
 • CEO & Instructor of Bloodborne Pathogens  & Body Art Training group ( Asia ) that complies with the Bloodborne Pathogens Standard of the USA Occupational Safety and Health Administration
 • Pigment Expert
 • Product Knowledge Specialist

ฉันได้รับการรับรองใน..

 • Bloodborne Pathogens Training and Infection Control for Body Art Professionals Certification
 • Rotary Bangkok Certification

เพิ่มเติมเกี่ยวกับฉัน

 • สำเร็จการศึกษาจาก California State University สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • ผู้อำนวยการแบรนด์ ของ Biotouch เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปี 2013 - ปัจจุบัน
 • ผู้บริหารสูงสุดของ AIM Global - การนำเข้าผลิตภัณฑ์สำหรับ CAM Supply สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2005 - ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ที่ AIM Data Service ตั้งแต่ปี 1996 - ปัจจุบัน
 • ภาษาพูด: ไทยและอังกฤษ

สมาชิก Biotouch ..

ติดต่อฉัน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวฉันเองชั้นเรียนหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ .. !