เกี่ยวกับฉัน

  • ซีอีโอของสถาบันความงามนานาชาติไบโอทัชในประเทศไทยฟิลิปปินส์เวียดนามและสิงคโปร์
  • ซีอีโอและผู้สอนกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับเลือดและฝึกอบรมศิลปะร่างกาย (เอเชีย) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน Bloodborne Pathogens ของสหรัฐอเมริกาการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรนานาชาติของ PMU & Beauty
  • ผู้สอนหลักของ IBBA (ศิลปะความงามและร่างกายนานาชาติ)
  • ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลและคลินิกสำหรับแผนก PMU
  • ภาษาพูด: ไทย และ อังกฤษ

ฉันได้รับการรับรองใน..

I am a certified speaker and Judge

ธิดา วิวรรธน์ธาดา

สมาชิก Biotouch..

ธานี วัชรพรโสภณ เชาว์

ผมชื่อ ธานีวัชราภรณ์โสภณ เป็นผู้อำนวยการด้านตราสินค้าของ SEA อาจารย์ผู้ฝึกสอนหลักสูตร Bloodborne Pathogens โดย OSHA ผู้เชี่ยวชาญด้านเม็ดสีและผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้ผลิตภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อฉัน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวฉันเอง คลาสเรียน หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ .. !