ซินดี้ เชาว์

ฉันชื่อ ซินดี้ เชาว์ และฉันเป็นอาจารย์ผู้สอนที่ไบโอทัช!