ซินดี้ เชาว์

ฉันชื่อ ซินดี้ เชาว์ และฉันเป็นอาจารย์ผู้สอนที่ไบโอทัช!

อภิชาติ ศิริแวว

ฉันชื่อ ออภิชาติ ศิริแวว เป็นอาจารย์ผู้สอนที่ สถาบันไบโอทัช!