ปรางทิพย์ ไชยจักร

ฉันชื่อ ปางทิพย์ไชยจักร ฉันทำงานเป็นผู้ทำกราฟิกให้กับ สถาบันไบโอทัช!