Khun Sazagorn T.

โปรไฟล์นักเรียน

หลักสูตรที่ลงเรียนที่สถาบันไบโอทัช

Khun Sazagorn T.

คุณศศกร จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน LB ในกรุงเทพประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Micropigmentation Full Course เมื่อวันที่ 22-22 กรกฎาคม 2020 Advanced Correction and Camouflage Course เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2018 และ Watershine BB Glow course เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2020.

ขอบพระคุณนักเรียนที่ไว้วางใจเลือกให้สถาบันไบโอทัชเป็นผู้ดูแล
ในการเริ่มต้นสายอาชีพความงามหลักสูตรมาตรฐานสากลจากอเมริกา

LB House

ที่ LB House คุณสามารถสักคิ้ว ริมฝีปาก อายไลเนอร์ ได้ นอกจากนี้ยังมีบริการ BB Glow และ ต่อขนตา!

ผลงานของนักเรียน

ที่ LB House มีบริการมากมายให้คุณเลือก! ถ้าคุณอยู่แถวจตุจักรลองไปดูสิค่ะ!

ที่ตั้ง

LB House ตั้งอยู่ที่ 15/18 ซ. สวยอุทิศจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900

โปรไฟล์นักเรียนอื่นๆ

คุณ Tsuneo O.

คุณ Tsuneo C. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน BB Glow Spotlight ใน โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Watershine BB Glow Course เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2020

อ่านเพิ่มเติม

คุณ Kanganachanok R.

คุณ Kanganachanok R. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Chern Luxury ใน สุพรรณบุรี ประเทศไทย ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Bloodborne Pathogens Course เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2020

อ่านเพิ่มเติม

คุณ Pattaraporn S.

คุณ Pattaraporn S. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Lasherist.studio ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Bloodborne Pathogens Course เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2020

อ่านเพิ่มเติม

คุณ Sasiyaphat K.

คุณ Sasiyaphat K. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Nails.Bar ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Watershine Covered BB Glow Course เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

คุณ Pissamai P.

คุณ Pissamai P. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Mam Mono BB & Skin care ในนครนายก ประเทศไทย ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Watershine Covered BB Glow Course เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

คุณ Yananthon P.

คุณ Yananthon P. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Punwara Clinic นกรุงเทพมหานครประเทศไทย ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Watershine Covered BB Glow เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2020 และ Micropigmentation Full Course เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2020.

อ่านเพิ่มเติม