Ms. Napakbongkot L.

โปรไฟล์นักเรียน

หลักสูตรที่ลงเรียนที่สถาบันไบโอทัช

Ms. Napakbongkot L.

คุณนภัคบงกช จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Thonta Beauty House ในอุบลราช ธานีประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Professional Stretch Marks & Scars camouflage Course เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563

ขอบพระคุณนักเรียนที่ไว้วางใจเลือกให้สถาบันไบโอทัชเป็นผู้ดูแล
ในการเริ่มต้นสายอาชีพความงามหลักสูตรมาตรฐานสากลจากอเมริกา

Thongta Beauty House

ที่ทองทาบิวตี้เฮาส์คุณสามารถสักคิ้วสักปากนอกจากนี้ยังมีบริการต่อและดัดขนตา เพ้นท์เล็บ การอำพราง รอยแตกลาย และ แผลเป็น และบริการกดสิวอีกด้วย!

ผลงานของนักเรียน

ที่ทองทาบิวตี้เฮาส์มีบริการมากมายให้คุณเลือก! ถ้าคุณอยู่แถว ๆ อุบลราชธานีลองไปดูนะคะ!

ที่ตั้ง

ทองทาบิวตี้เฮาส์ตั้งอยู่ที่ 35/4 ถ. ภาษีเจริญอุบลราชธานี 34000

โปรไฟล์นักเรียนอื่นๆ

Ms. Yanata C.

คุณ Yanata C. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Hello Heaven Tattoo & Arts ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Hollywood Natural Ombre Lips Course เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Pornthip T.

คุณ Pornthip T. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Peony Eyebrows ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Hollywood Natural Ombre Lips Course เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Auranut S.

คุณ Auranut S. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Mildlybrow ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Bloodborne Pathogens Course เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Sasi T.

คุณศศิ จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Beauty Addict ในบางแสนประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Watershine BB Glow Course เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Waruni N.

คุณวารุณี จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน WARU by Sister do ในกรุงเทพประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Watershine BB Glow Course เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Pimlaphat P.

คุณพิมพล์ภัส จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Pimpla Closet ในกรุงเทพประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Watershine BB Glow Course เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 63

อ่านเพิ่มเติม