Ms. Patsita P.

โปรไฟล์นักเรียน

หลักสูตรที่ลงเรียนที่สถาบันไบโอทัช

Ms. Patsita P.

คุณพัชญ์สิตาจากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Success Nail Spa & Academy ในนครสวรรค์ ประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Watershine BB Glow Course เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2020

ขอบพระคุณนักเรียนที่ไว้วางใจเลือกให้สถาบันไบโอทัชเป็นผู้ดูแล
ในการเริ่มต้นสายอาชีพความงามหลักสูตรมาตรฐานสากลจากอเมริกา

Success Nail Spa & Academy

ที่ Success Nail Spa & Academy มีทรีทเม้นท์ BB Glow ต่อขนและดัดขนตา ทาสีเล็บ สปา สลายไขมัน และแว็กซ์ด้วยเช่นกัน!

ผลงานของนักเรียน

ที่ Success Nail Spa & Academy มีบริการมากมายให้คุณเลือก! ถ้าคุณอยู่แถว ๆ นครสวรรค์ลองเข้าไปดูสิค่ะ!

ที่ตั้ง

Success Nail Spa & Academy ตั้งอยู่ 169/32 ถ. มาตุลีปากน้ำโพนครสวรรค์ 60000

โปรไฟล์นักเรียนอื่นๆ

Ms. Yanata C.

คุณ Yanata C. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Hello Heaven Tattoo & Arts ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Hollywood Natural Ombre Lips Course เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Pornthip T.

คุณ Pornthip T. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Peony Eyebrows ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Hollywood Natural Ombre Lips Course เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Auranut S.

คุณ Auranut S. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Mildlybrow ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Bloodborne Pathogens Course เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Sasi T.

คุณศศิ จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Beauty Addict ในบางแสนประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Watershine BB Glow Course เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Waruni N.

คุณวารุณี จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน WARU by Sister do ในกรุงเทพประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Watershine BB Glow Course เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม

Ms. Pimlaphat P.

คุณพิมพล์ภัส จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Pimpla Closet ในกรุงเทพประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Watershine BB Glow Course เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 63

อ่านเพิ่มเติม