Ms. Rada S.

โปรไฟล์นักเรียน

หลักสูตรที่ลงเรียนที่สถาบันไบโอทัช

Ms. Rada S.

คุณรดา จากประเทศไทยจากร้าน Remedynails.bkk & Glamboutique.bkk ในกรุงเทพ ประเทศไทย เธอได้ลงเรียนในหลักสูตร Watershine BB Glow Course เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2020

ขอบพระคุณนักเรียนที่ไว้วางใจเลือกให้สถาบันไบโอทัชเป็นผู้ดูแล
ในการเริ่มต้นสายอาชีพความงามหลักสูตรมาตรฐานสากลจากอเมริกา
Ms. Rada S.
Ms. Rada S.

Remedynail.bkk & Glamboutique.bkk

ที่ Remedy Nail.bkk & Glam Boutique.bkk คุณสามารถทำ BB Glow ทรีตเมนท์ การต่อขนตา และ ทำเล็บได้

ผลงานของนักเรียน

ที่ร้าน Remedynail.bkk และ Glamboutique.bkk มีบริการมากมายให้คุณเลือก! ถ้าคุณอยู่แถว ๆ สุขุมวิท 31 ลองไปดูได้เลยค่ะ!

ที่ตั้ง

Remedynail.bkk และ Glamboutiqu.bkk ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท 31 Remedy Nails and Beauty 10110 กรุงเทพฯประเทศไทย

โปรไฟล์นักเรียนอื่นๆ

Ms. Rada S.

คุณ Tsuneo O.

คุณ Tsuneo C. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน BB Glow Spotlight ใน โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Watershine BB Glow Course เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2020

อ่านเพิ่มเติม
Ms. Rada S.

คุณ Kanganachanok R.

คุณ Kanganachanok R. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Chern Luxury ใน สุพรรณบุรี ประเทศไทย ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Bloodborne Pathogens Course เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2020

อ่านเพิ่มเติม
Ms. Rada S.

คุณ Pattaraporn S.

คุณ Pattaraporn S. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Lasherist.studio ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Bloodborne Pathogens Course เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2020

อ่านเพิ่มเติม
Ms. Rada S.

คุณ Sasiyaphat K.

คุณ Sasiyaphat K. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Nails.Bar ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Watershine Covered BB Glow Course เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม
นักเรียนของเรา (2020)

คุณ Pissamai P.

คุณ Pissamai P. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Mam Mono BB & Skin care ในนครนายก ประเทศไทย ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Watershine Covered BB Glow Course เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2020

อ่านเพิ่มเติม
นักเรียนของเรา (2020)

คุณ Yananthon P.

คุณ Yananthon P. จากประเทศไทยเป็นเจ้าของร้าน Punwara Clinic นกรุงเทพมหานครประเทศไทย ได้ลงเรียนและจบในหลักสูตร Watershine Covered BB Glow เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2020 และ Micropigmentation Full Course เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2020.

อ่านเพิ่มเติม